............................................................
     ............................................................
     ............................................................
     (imię, nazwisko i adres konsumenta)
.......................................................     
(miejscowość, dnia)

BDG Spółka z o.o.      
33-100 Tarnów ul. Krakowska 105     
mail czesci.bdg@kiamotors.pl     
tel. 14 699 59 26, 14 622 37 78     
fax. 14 6219275 w 40     


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


     Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..............................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ............................................................................................................................................................................................. .
.......................................................     
(podpis klienta)